TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC, TRƯỜNG ĐH KINH TẾ
ĐĂNG KÝ ÔN VÀ THI CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ VÀ TIN HỌC
Bạn là Sinh viên Trường Đại học Kinh tế, ĐH Đà Nẵng ?
   
THÔNG TIN CÁ NHÂN:

 
CHỌN GÓI HỌC PHÍ:
CHỌN LỊCH HỌC VÀ LỊCH THI (bỏ qua nếu không đăng ký):

 

 - CMND/ Hộ chiếu/ thẻ căn cước công dân bản gốc hợp lệ và 2 bản photo (không cần công chứng);
 - Thẻ sinh viên bản gốc hợp lệ và 2 bản photo (không cần công chứng);
 - 03 ảnh kích thước 3*4 chuẩn quốc tế (sau mỗi ảnh, thí sinh tự ghi đầy đủ thông tin: Họ và tên, ngày sinh, số CMND);
 - Photo 2 Liên đăng ký dự thi: https://bit.ly/32mBAaB
 – Phiếu đăng ký dự thi (tải Phiếu đăng ký in và điền thông tin: https://bit.ly/3b41chh hoặc nhận Phiếu đăng ký in sẵn tại VP.FLIC);
 – 02 ảnh thẻ 3×4;
 – Đối với người đã đi làm: 02 CMND (bản photo, không công chứng);
 – Đối với sinh viên: 02 thẻ sinh viên, 01 CMND (bản photo, không công chứng);
 – Thi chứng chỉ CNTT Nâng cao, thí sinh bổ sung thêm: 01 bản photo chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản (có công chứng đối với chứng chỉ CNTT Cơ bản không do FLIC cấp);