TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC, TRƯỜNG ĐH KINH TẾ

HỆ THỐNG TRA CỨU VĂN BẰNG CHỨNG CHỈ
Trang tra cứu thông tin chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao, dành cho các thí sinh có đăng ký dự thi tại Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học, Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng.
TRA CỨU THÔNG TIN